Samhället befinner sig i ständig utveckling. Vi blir allt fler invånare vilket innebär att behovet av bostäder och andra byggnader ständigt blir större. För att möta behovet av nya byggnader krävs det en hel del planeringsprocess. För offentliga byggnader som sjukhus, skolor och liknande är det upp till lokalpolitikerna att både uppskatta behovet och genomföra planerings och upphandlingsarbetet. När det kommer till bostäder byggs det i...