Alla vill vi bo i ett fint hem som håller hög kvalitet och som gärna får ligga i ett fint läge. Bostadspriser varierar på grund av en mängd faktorer och den allra tyngsta är just vart bostaden ligger. På senare år har priset för att köpa sin egen villa eller bostadsrätt skjutit i höjden, speciellt i attraktivare orter. Till följd av detta är det som villaägare mycket viktigt att genomföra adekvata åtgärder i underhållssyfte och inte skjuter upp eventuella reparationer. Anledningen är att man vid köpet har bundit upp mycket kapital, som oftast är lånade medel, och att det därför ligger i ens intresse att bevara värdet på bostaden. Nödvändiga reparationer kan vara av många olika slag, exempelvis fönster- och dörrbyte, köksrenovering och badrumsrenovering. En typ av renoveringar som ofta hamnar lite i skymundan och riskerar att bli allmänt eftersatt är takbyte. Visserligen håller ett tak ganska många år med det är många som drar sig för att byta ut det när det väl är hög tid att byta det på grund av att man känner att det är lite dyrt och att man hellre lägger pengarna på något som syns och känns som en mer användbar renovering. Det är dock viktigt att inte underskatta vikten av att byta ut sitt gamla tak i tid.

Anledningen till att man inte ska slarva med att genomföra takbytet när det är dags är helt enkelt risken för fuktskador, både på själva taket och annat material som huset är byggt av. Framförallt äldre hus har tak som är byggda av takpannor gjorda av tegel eller betong. Problemet med dessa är att materialet med tiden och under utsättning för väder och vind slits och så småningom spricker. Detta öppnar upp för fukten att ta sig genom taket och skada själva träet som ligger under. Givet att man inte byter taket i tid och inte heller ser över det under en längre period kan stor del av huset bli både mögel- och fuktskadat, både tak och väggar. Detta är givetvis en katastrof då man tvingas till en bra mycket större renovering än att endast byta taket. Att försöka få ut det mesta av sitt tak utan att tänka till ordentligt kan alltså leda till rejäla konsekvenser. Med detta sagt ska man heller inte byta ut taket för tidigt, då det innebär kapitalförstöring att inte låta materialet komma till sin fulla potential. Då det inte alltid är lätt att veta när det är dags för byte bör man kontakta och rådfråga en takläggare. Dessa har givetvis kompetensen att se hur det står till och kan därmed ge en god fingervisning om hur det står till med taket. Många takläggarfirmor erbjuder denna konsultation utan kostnad då de har intresse av att få uppdraget att byta tak om det är aktuellt.

När man inser att man står inför ett takbyte är det viktigt att hålla huvudet både kallt och på skaft. Som bekant brukar renoveringar och byggjobb alltid gå på mer än vad man beräknat, men man kan göra mycket för att minimera de kostnader som uppkommer i samband med bytet. Som ett första steg behöver man hitta och anlita en prisvärd takläggare eller byggfirma som erbjuder takläggning, då priser kan skilja en hel del utan att jobbet i sig särskiljer sig så mycket. Bästa sättet är att ta kontakt med de mest renommerade firmorna och be dem att lämna anbud, då man i detta fall utnyttjar konkurrensen och får bästa möjliga pris. En del jobbar för egen firma och andra är anställda av stora byggfirmor med specialisering mot takläggning. Många av de skickligaste takläggarna håller till i trakten runt Malmö.

Taktvätt

En del väljer idag att tvätta sina tak istället för att byta ut dem. En taktvätt lagar inte taket men det ser nästintill nytt ut. Vill du veta mer som taktvätt kan du läsa mer här.