Samhället vi lever i är under ständig förändring. Våra behov är under ständig förändring i takt med att de teknologiska förutsättningarna erbjuder nya möjligheter att förbättra vardagen för de många människorna. BESÖK BISKOPSMÅLA BYGG I takt med att vi blir fler människor i samhället av olika anledningar krävs det också mer resurser och infrastruktur för att allt ska fungera. Dels behöver det byggas fler bostäder men dessutom krävs det nya offentliga byggnader i form av skolor, sjukhus och olika myndighetskontor. Det blir även allt mer företag i vårt land, varför byggnader för att husera deras verksamhet också är något som behöver byggas. Tidigare var det populärt att varje företag hade sin egen byggnad men då dagens nystartade företag allt mer tar sin form i tjänstebaserade företag har trenden gått mot att man bygger kontorskomplex som företag sedermera hyr lokaler i. I ett enda kontorskomplex kan det alltså husera ett stort antal olika företag. När samhällen växer är det inte enbart nya byggnader som behöver upprättas. Vägnät och tågnät behöver också uppgraderas för att kunna hantera den ökande andel trafik som följer av att invånarantalet stadigt stiger. Busshållplatser och tågstationer behöver byggas ut för att hantera ökade volymer av antalet resande.

De som står i centrum för utbyggnaden av samhället är givetvis byggföretagen. Det är dom som har kompetensen för hur själva byggandet ska utföras rent praktiskt, även om det är planeringsnämnder och arkitekter som förbereder och tar fram designer och ritningar för hur nybyggnationerna ska utföras. Även om byggföretagen själva har lite att säga till om rörande hur byggen ska se ut är de helt essentiella för att det utförs på rätt sätt och att säkerheten premieras. Då byggen innehåller många olika aspekter har de flesta byggföretagen en mycket bred kompetens. De största har stora filialer på en mängd olika orter i landet, exempelvis Lund, och utför riktigt stora byggen likväl som små. Fördelen med att anlita en gigant inom byggsektorn om man har ett stort projekt som ska byggas är att dessa byggföretag har olika divisioner som specialiserar sig på en viss typ av arbete. Därav får man en centralplanering som annars är svår att uppnå. Värt att notera är dock att det finns projekt som är alltför stora för ens de allra största byggföretagen att ta hand om på egen hand trots sin storlek och kompetens. Detta kan till exempel röra sig om bygge av ett nytt gigantiskt sjukhus eller tågstation som har en begränsad deadline. I dessa fall är det vanligt att man anlitar ett par av de största byggföretagen på marknaden som då ansvarar för olika delar av jobbet.

Stora byggföretag sysslar med allt från att bygga hus och stora lägenhetskomplex till gallerior och sjukhus. Dessutom brukar de ha en division som framförallt sysslar med vägarbeten. Både nybyggnation av vägar och underhåll av gamla vägar är en viktig del av verksamheten för byggföretag då det svenska vägnätet är mycket omfattande. På så sätt är det en stadig intäktskälla för branschen. Likaså är det av mycket stor vikt för samhället att våra vägar tas om hand om för att inte fallera och bli osäkra för trafikanter. Större projekt som vägbyggen eller byggnation av sjukhus ligger oftast i kommunal regi och byggföretag som är intresserade av jobbet måste därför delta i offentliga upphandlingar om man önskar att vinna uppdraget. Offentlig upphandling syftar till att samhället ska få så bra tjänster och varor som möjligt för sina skattepengar. Förfarandet går till så att alla intresserade aktörer lämnar ett anbud som följer specifikationen på uppdraget som delgetts dem på förhand, och den aktör som lämnar lägst anbud vinner uppdraget. Privata beställare har dock större frihet att välja vilken aktör man vill anlita.

TIDIGARE INLÄGG OM BYGG