Ofta behöver man som privatperson utföra byggarbeten eller renovering av sin bostad. Ibland går saker helt enkelt sönder på grund av olyckor eller att man inte varit noggrann med att hålla underhållet av fastigheten under kontroll. Man kan visserligen välja att åtgärda mindre fel och uppiffningar på egen hand, men ibland är problemen större och mer komplicerade än vad man kan tro. I dessa fall är det bäst att ta hjälp av någon som är mer erfaren inom området än vad man själv är. Ibland känner man någon som är händig och som har en hel del erfarenhet av snickeriarbete och åtgärdande av vanliga fel. Ibland har man tur i att dessa ”snabblösningar” blir bra men det innebär också en risk då det kan leda till ännu värre problem på grund av bristande kunskap och fackmannamässigt utförande. Om man vill vara på den säkra sidan bör man dock anlita ett professionellt byggföretag. Dessa företag har som kärnverksamhet att utföra båda nybyggnationer, renoveringar och andra uppdrag inom bygg.

Vissa byggföretag är små familjeägda företag som verkar inom den lokala orten med omnejd, och andra är stora kedjor som utför mindre arbeten åt privatpersoner men även större uppdrag för företag, stat och kommun. Exempel på stora uppdrag kan vara att man bygger nya sjukhus, skolor, kontorsbyggnader och andra byggnationer inom samhällsfunktionen. Större byggföretag blir även ofta anlitade för att bygga nya vägar och utföra underhåll på befintliga vägar. Underhållet av vägar kan ses som motsvarigheten till renovering av byggnader då man i princip endast återställer dem till ursprunglig kvalitet. Hur lång tid projekt inom bygg och renovering tar beror till mycket stor del på vad det är för slags uppdrag och hur mycket av företags arbetsstyrka som läggs på projektet. Utbyggnad av privatpersoners bostäder kan ta allt från ett par månader till ett år beroende på hur stor utbyggnaden är och hur många som arbetar.

Större projekt som byggnation av sjukhus, skolor och nya vägar kan ta flertalet år, också här beror det på hur många som arbetar på projektet, men sjukhus och skolor tar i regel längre tid på grund av att det är många funktioner som behöver implementeras i form av avloppssystem, värmesystem och liknande. Vägar brukar inte ta extremt lång tid då det ofta är bråttom på grund av att vägen i sig behöver vara i drift så snart som möjligt. Av denna anledning ser man ofta till att lägga ordentligt med resurser för att det ska gå så fort som möjligt att färdigställa vägen. Även vid vägunderhåll sätts stora resurser in då det mycket ofta är den enda vägen i bruk som underhålls. Av denna anledning kan en längre tid av bristande funktionalitet och framkomlighet inte accepteras. Ofta är vägen i bruk även när själva underhållet sker, om än endast till viss del. Det gäller då att man blir klar så fort som möjligt då vägarbeten ofta skapar stora problem i trafiken i form av trafikstoppningar.

Att tänka på vid val av byggföretag

Det finns inga universella kriterier när det gäller val av byggföretag som privatperson. Då alla i samhället någon gång behöver renovering och andra arbeten inom bygg är de flesta företag inriktade på att erbjuda just detta till sina kunder. Både tillbyggnation, nybyggnation och renovering är däremot en stor investering som man inte ska ta lätt på. Ofta behöver man som privatperson ta relativt stora lån i förhållande till sin inkomst för att finansiera arbeten inom bygg och renovering och det är därför viktigt att man känner tillit och trygghet i valet av företag. Med andra ord behöver man vara vaksam för att undvika företag som gör någon typ av fuskbyggen. Tyvärr finns det flertalet företag i branschen som inte är så seriösa som man önskade att de var och många människor har fått sina liv förstörda på grund av problem som i efterhand upptäckts. Utsätts man för fuskbygge finns risken att man tvingas anlita ytterligare en byggfirma för att korrigera felen, vilket även kostar en hel del pengar till, pengar som man oftast inte har. Det bästa sättet att undvika oseriösa byggföretag och andra aktörer i nära anslutning till bygg är att ta referenser och göra en grundlig undersökning av företaget man funderar på att anlita.

Bra byggföretag har ofta också ett bra rykte och med dagens teknik går det ofta att läsa sig till mycket på internet, då olika utvärderings och jämförelsesidor om hantverkare på senare tid rent av exploderat. Ett hyfsat säkert kort är att vända sig till en av de större byggkedjorna. På grund av att de är så pass stora och välkända har de sitt rykte att försvara och risken för att de utför felaktiga byggen är därför markant mycket mindre i jämförelse med mindre företag. De stora byggkedjorna har även lättare att rekrytera kompetent personal, då många söker sig till dessa kedjor innan de väljer att starta eget. Mindre lokala byggföretag finns på alla orter, exempelvis Malmö och Lund. Detta är inte konstigt då alla städer har fastigheter och därmed behov av bygg, renovering och köksrenovering. De stora byggkedjorna är däremot oftast verksamma över större geografiska områden, till exempel landskap som Skåne eller över hela landet.

När det kommer till kommun, stat och landsting är valmöjligheten för dessa inte lika stor som för privatpersoner. Man är inom dessa verksamheter tvungen att genomföra offentliga upphandlingar, vilket innebär att man går ut med uppdraget man vill få gjort och ber intresserade aktörer och byggföretag att komma med bud. Det bud som är lägst vinner i vanliga fall kontraktet och jobbet. Större företag tillämpar även denna metod för att hålla priserna nere.

Köksrenovering

Få saker i en människas liv är lika uppfriskande som att slänga ut det gamla köket det känns som att man haft i evigheter för att istället installera ett splitter nytt som är anpassat efter sina personliga preferenser och behov. Det finns en mängd företag som levererar nya köksdelar i form av allt från spis, ugn, diskbänkar etc. Det är också mycket vanligt att företag levererar hela kökspaket. Även om det är möjligt att utföra köksrenovering helt själv är det att rekommendera att anlita ett byggföretag att utföra både utrivningen och installationen av det nya köket. Då det är många olika detaljer som spelar roll och som gemene man oftast inte har kunskap om blir köksrenoveringen ofta en billigare och bra mycket bättre historia om man får professionell hjälp istället för att ge sig på det på egen hand.