Samhället befinner sig i ständig utveckling. Vi blir allt fler invånare vilket innebär att behovet av bostäder och andra byggnader ständigt blir större. För att möta behovet av nya byggnader krävs det en hel del planeringsprocess. För offentliga byggnader som sjukhus, skolor och liknande är det upp till lokalpolitikerna att både uppskatta behovet och genomföra planerings och upphandlingsarbetet. När det kommer till bostäder byggs det i dagsläget framförallt villor och bostadsrätter, och till mindre del hyreslägenheter. Anledningen till att hyresrätter byggs i mindre utsträckning är av rent finansiella skäl. På grund av att bostadsformen är hårt reglerad i syfte att skydda hyresgäster, framförallt genom att hålla hyrorna på rimliga nivåer även för låginkomsttagare, är avkastningen lägre i förhållande till de kostnader man måste lägga för att uppföra byggnaden. Detta leder till att man istället väljer bostadsrätter som form när man bygger lägenhetskomplex på grund av att man helt enkelt tjänar mer pengar. Vid byggen av villor är det i regel så att husägarna börjar med att köpa en tomt för att därefter anlita en arkitekt som ritar en villa. Gemensamt för alla former av bostäder är att de upprättas byggföretag.

Olika typer av byggföretag
Byggföretag ser olika ut beroende på vilken verksamhet de inriktar sig mot. För byggnation av större bostadskomplex eller offentliga byggnader är det i regel de riktigt stora landsomfattande byggnadskedjorna som utför uppdraget. Anledningen är att det krävs stora resurser för att möta skalan och tidsplanen som finns. Offentliga byggnader omfattas även av offentliga upphandlingar vilket medför att man utöver kärnkompetensen inom byggnadsindustrin även behöver viss kunskap om juridiska upphandlingsprocesser. För riktigt stora projekt som tågstationer eller sjukhus kan det ibland förekomma att ett kollektiv av byggföretag anlitas på grund av att det helt enkelt inte räcker med ett enda. Vid byggnation av villor är det däremot vanligt att man anlitar en mindre lokal byggfirma. De upprättar då huset enligt de ritningar som arkitekten i ett tidigare skede arbetade fram och som sedan godkänts av myndigheterna. När man bygger ett helt nytt hus från grunden krävs det dock mer kompetens än vad byggföretaget vanligtvis kan erbjuda, då man behöver dra både avlopp och el för att huset ska fungera modernt.

Att tänka på vid anlitande av byggföretag
I offentlig verksamhet och för stora privata aktörer såsom företag eller investerare är problemet med fuskbygge relativt litet, då det är standard för dessa aktörer att hålla koll på vilka byggföretag som är seriösa och som därmed kan leverera ett bra arbete. Med tiden har de stora byggföretagen som anlitas i dessa lägen gång på gång fått bevisa sin duglighet tills de byggt upp ett gott rykte som gör att de betraktas som pålitliga samarbetspartners. I detta läge gör de stora ansträngningar för att behålla sitt goda rykte och därmed säkra en framtida ström av uppdrag. För privatpersoner är det däremot viktigt att vara vaksam och noggrann när man står i startgropen att genomföra ett nybygge. Mindre byggföretag medför en högre risk att man råkar ut för fuskbyggare, då det krävs mindre kapital och ansträngningar att driva ett litet än att driva ett stort, då det är mindre kapital uppbundet och därför också lättare att bara gå vidare om verksamheten inte är långsiktigt hållbar. För att som kund minimera risken för att råka ut för ett oseriöst byggföretag är det därför viktigt att göra sin hemläxa. Denna går ut på att höra sig för och samla in rekommendationer från nära och kära, kolla upp företag på internet samt att ställa olika aktörer mot varandra för att få ett så förmånligt pris som möjligt. Byggföretag i alla dess former är spridda över vårt avlånga land, och går att finna i exempelvis Malmö och Lund, varför det är relativt lätt att hitta ett som passar oavsett vilket byggnadsbehov man har.

Läs mer om Köksrenovering här