Bästa guiden till magasinering 2017

Välja den perfekta magasineringen – En nybörjarhandledning Välja den perfekta självförvaringsenheten – En nybörjarhandledning För de flesta kan processen att flytta till en ny plats vara en mycket jobbigt och stressig händelse i livet. Ibland flyttar vi på egen hand, andra gånger i livet och vi är tvungna att lämna den plats vi har kallat hem i många år. De folk vanligtvis tycker är jobbigt är dessa –packing / uppackning...

Läs mer

Så köper du ytterdörr på rätt sätt – tips

Ytterdörren är den dörr i vårt hem vi troligtvis öppnar och stänger flest gånger efter badrumsdörren. Det är också den dörr som utstår flest påfrestningar från yttre faktorer såsom väder och vind (samt ett och annat ägg på halloween). Så vilka tips finns det när man ska till och byta ytterdörr? Här går vi igenom de vanligaste. Funktionaliteten hos en ytterdörr är otroligt viktig. Dels ska den vara säker och tålig. Lekfulla barn ska kunna smälla...

Läs mer

Varför takarbeten?

Alla vill vi bo i ett fint hem som håller hög kvalitet och som gärna får ligga i ett fint läge. Bostadspriser varierar på grund av en mängd faktorer och den allra tyngsta är just vart bostaden ligger. På senare år har priset för att köpa sin egen villa eller bostadsrätt skjutit i höjden, speciellt i attraktivare orter. Till följd av detta är det som villaägare mycket viktigt att genomföra adekvata åtgärder i underhållssyfte och inte skjuter upp...

Läs mer

Mer information om byggföretag

Samhället vi lever i är under ständig förändring. Våra behov är under ständig förändring i takt med att de teknologiska förutsättningarna erbjuder nya möjligheter att förbättra vardagen för de många människorna. BESÖK BISKOPSMÅLA BYGG I takt med att vi blir fler människor i samhället av olika anledningar krävs det också mer resurser och infrastruktur för att allt ska fungera. Dels behöver det byggas fler bostäder men dessutom krävs det nya...

Läs mer

Vad innebär stambyte?

Samhällsutvecklingen leder till att fler och fler flyttar från mindre orter till storstäder, så kallad urbanisering. I takt med att befolkningen stadigt ökar krävs nytänk angående hur man ska lösa det nationella bostadsbehovet och framförallt i de större städerna där alltmer arbetstillfällen finns att tillgå. För närvarande råder bostadsbrist i vårt kära land och detta beror till stor del på att vi ännu inte anammat kulturen att bygga mer på...

Läs mer

Köksrenovering

För att vi ska trivas i livet krävs en hel del omständigheter. Till att börja med behöver vi någon form av meningsfull sysselsättning. Beroende på vilket skede i livet vi är ser denna sysselsättning olika ut. I ungdomens glada dagar har man en hel del skolgång att avklara innan man äntligen kommer ut i arbetslivet, eller det kallade riktiga livet. Vi behöver dessutom socialt umgänge i form av vänner och nära & kära för att må bra...

Läs mer

Byggföretags många verksamhetsområden

Ofta behöver man som privatperson utföra byggarbeten eller renovering av sin bostad. Ibland går saker helt enkelt sönder på grund av olyckor eller att man inte varit noggrann med att hålla underhållet av fastigheten under kontroll. Man kan visserligen välja att åtgärda mindre fel och uppiffningar på egen hand, men ibland är problemen större och mer komplicerade än vad man kan tro. I dessa fall är det bäst att ta hjälp av någon som är mer...

Läs mer